Matxa tai chữa bệnh điên cuồng

Bệnh điên cuồng hay còn gọi là chứng ictêri, thuộc phạm trù bệnh quan năng thần kinh, thường phát sinh ở người thanh niên và trung niên, tỉ lệ nữ phát bệnh cao hơn nam.

Sự phát sinh của bệnh này có liên quan đến ảnh hưởng nhân tố tâm lý rõ rệt. Do tinh thần bị kích thích hoặc tinh thần quá mệt dẫn đến tà khí làm mê tâm khiếu, xuất hiện dị thường ở tinh thần và tính cách.

Người bệnh ý thức không rõ, vô tư cười khóc, thường có động tác biểu diễn kịch khua tay múa chân. Khi lên cơn cũng giống như động kinh, nhưng không lên cơn co giật như động kinh, mà là chân tay múa lung tung, thời gian lên cơn vài chục phút hoặc vài tiếng, phát bệnh tương đối cấp, quá trình bệnh tương đối ngắn, chuyển biến tương đối nhanh tái phát dễ.

Người bị bệnh điên cuồng thường không kiểm soát được hành vi của mình
Người bị bệnh điên cuồng thường không kiểm soát được hành vi của mình
 • Chọn huyệt:
 1. Huyệt chủ: Tâm, Chẩm, Thần Môn, phần Đôi Bình Tai.
 2. Huyệt phối: Bách Hội Tứ Thần thông.
 • Phương pháp thực hiện:
 1. Ngón tay day huyệt Tâm 5 phút, lực ép 0,3kg, tần suất mỗi phút 60 lần.
 2. Que day huyệt Chẩm, huyệt Thần Môn mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,2kg, tần suất mỗi phút 60 lần .
 3. Day nặn phần Đôi Bình Tai 5 phút, lực ép
 4. Ngón tay đẩy huyệt Bách Hội, huyệt Tứ Thần Thông, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 .

* Chú ý:

 1. Người bệnh nên thiết lập niềm tin chữa khỏi bệnh này. Bác sỹ nên nói cho bệnh nhân bệnh này nhất định chữa khỏi, phát huy tính năng động chủ quan của người bệnh, dưới sự phối hợp của người bệnh, vừa tiến hành điều trị, vừa dùng ngôn ngữ, thủ thế biểu cảm hoặc các ám thị tín hiệu khác, ảnh hưởng tâm lý và hành vi của người bệnh
 2. Tính ám thị của người bệnh rất cao, dưới sự phối hợp của ám thị và thực hiện phương pháp này dễ trị khỏi, nhưng cực kỳ dễ tái phát, sau khi chữa khỏi phải tiến hành đồng thời điều trị tâm lý, hơn nữa nghĩ cách trừ nhân tố dẫn đến phát tác.
 3. Chẩn đoán bệnh này, phải vô cùng cẩn trọng, trước khi chẩn đoán cần tìm hiểu kỹ bệnh sử và kiểm tra rõ nguyên nhân dẫn đến, bài trừ các khả năng bệnh biến mang tính thực thể.