Category Archives: Dài bao quy đầu

Các cách nhận biết bệnh dài bao quy đầu

Bao quy đầu ở nam giới là phần da bao phủ lên lỗ niệu đạo của  dương vật  như một “chiếc mũ” bao phủ lấy quy đầu. Đây là vơ quan còn sót lại trong sự tiến hóa của loài người,  bao quy đầu  có những nhiệm vụ và tác dụng nhất định. Rất nhiều … Continue reading Các cách nhận biết bệnh dài bao quy đầu